Magdeburskie Użądlenie 1936

Ola Gordon


Córka deportowanych, poświęciła dużo swojego czasu aby przetłumaczyć Wersię Angielską na Wersię Polską

W imieniu wszystkich co przeczytają, bardzo dziekuję Ola Gordon za jej wysiłek i dedykację.


Ten dokument nie jest chroniony prawem autorskim.

Prolog   Kawalerja   Gracze   Podróż   Spotkanie   Lotnisko   Na statku   Zamek   Zwiedzanie   Bad Harzburg   Epilog   Egzekucje   Fotografie   Koniec